Tien vragen voor het pre-scannen van jouw businessconcept

Tien vragen voor het pre scannen van jouw businessconcept

Je bent ambitieus en zit vol ideeën voor een eigen bedrijf. Het ondernemerschap trekt aan je. Hoe je dat precies allemaal gaat doen en in welke vorm,  dat weet je misschien nog niet precies. Daar zijn andere experts voor die jou daar in een volgend stadium verder in kunnen begeleiden. 

Ik zie in mijn eigen ondernemerschap als zo’n expert (freelance ondernemers coach) meer dan eens vrij wilde ideeën voorbij komen. De vraag van de ondernemer in spé is steevast of ik dat voor financiering doeleinden in een haalbaar businessplan wil gieten. Dan gaat het vooral om het woord "haalbaar".

Met cijfers kun je best een beetje spelen, daar gaat het niet om. Maar ik merk dat ik in een intake gesprek meer dan eens een toekomstige ondernemer eerst nog aan de hand mee moet nemen door een aantal heel praktische vragen.  Doe ik dat niet en werk ik die vragen voor die ondernemer zelf uit, dan kom ik er soms achter dat het concept op voorhand al niet haalbaar is. Maar dan heb ik de klus al aangenomen en er ook al denk – en schrijfwerk in gestoken. Dan werd dat soms een lastig vervolg coach-gesprek. 

Een goed opgesteld businessplan zet de ideeën uiteen en geeft achtergrond over de toekomstige ondernemers die het businessconcept in de markt gaan zetten.

Daarom wil ik toekomstig ondernemerschap graag een helpende hand reiken. Blijf in al je enthousiasme ook reëel en houd je plannen op basis van de volgende vragen eerst eens tegen het licht, aan je eigen keukentafel:

 

In welke markt ga je je begeven?

Welke branche of bedrijfstak? Met een product of een dienst? Is het een krappe of juist ruime markt? Veel of weinig concurrentie? En vraag je vooral ook af waarom de markt ruim of krap is en waarom er veel of weinig concurrentie is.

Waarom wil jij dit gaan doen?

Wat is jouw motivatie; het ondernemerschap, het product dat je (toevallig) hebt gevonden, de behoefte in de markt die je hebt gespot? Jouw eigen soort motivatie kan een heel belangrijk onderdeel zijn van het potentiele succes van jouw toekomstige bedrijf.Wat is het belangrijkste onderscheidende vermogen van jouw businessconcept en naar welke doelgroep toe?

Wie gaat precies je doelgroep zijn en welke karaktereigenschap heeft deze? Hoe ga jij je onderscheiden in de markt? Met welke strategie en wat zijn de unique selling points?

Wat is het verdienmodel van jouw businessconcept?

Hoe ga je je geld verdienen? Tenzij deze vraag geen rol speelt omdat je het voor een goed doel gaat doen, is het in kaart brengen van je verdienmodel een van de eerste dingen die je moet koppelen aan je concept. Waar zit je marge, je winst? Zijn er nu of in de toekomst meerdere verdienmodellen mogelijk? 

Wie zijn je 3 grootste concurrenten en welke marktstrategie hanteren zij?

Probeer een opstelling te maken waar je concurrenten zich in die specifieke markt begeven en vind uit welke markt benadering zij hanteren. Welke strategie hanteren zij; lage kosten, hoge expertise, middenmoot? Zijn jouw concurrenten groot of juist klein. Is er overduidelijk een groot marketing budget of ligt de focus meer op "agressieve" sales?

Is er een investeringsbehoefte?

Moet er een pand gehuurd worden, een inrichting aangeschaft, verbouwd? Moet er software ontwikkeld worden? Neem ook aanloopkosten, promotie kosten, huurgarantie en financieringskosten in beschouwing. 

Wat breng je zelf financieel in?

Tegenwoordig zijn er vele soorten manieren om je concept gefinancierd te krijgen. Denk hierbij aan subsidies, maar ook aan crowdfunding. Daarnaast is er de klassieke gang naar een bank, maar ook bij krediet instellingen als Qredits. Echter, met het aantrekken van vreemd vermogen ga je ook een rente- en aflossingsverplichting aan!

Waar ligt grofweg je break-even punt?

Hoeveel producten of diensten moet je verkopen om je kosten te kunnen dekken? Hoe langer dit duurt, hoe meer je inteert op je financiën. Ofwel: hoe sneller dit gaat, hoe sneller je winst gaat maken en een (goed) inkomen kunt vergaren.

Welke eigen ervaring (met de markt, het product/de dienst, als ondernemer) neem je mee en welke vangnetten heb je?

Heb je al eens eerder je binnen het ondernemerschap op een markt begeven? Dan ben je bekend met allerlei de beren op de weg. Als ondernemer moet je razendsnel leren prioriteiten te zetten, beslissingen te nemen en risico’s in te schatten. En niet te vergeten je kosten strak in de gaten houden en elke handeling met omzet verhoging in je achterhoofd te doen.

Wat zijn jouw specifieke eigenschappen en vaardigheden als persoon die ondersteunend kunnen zijn aan het potentiele succes van jouw concept?

Wat zijn je opgebouwde vaardigheden, je (werk) ervaringen? Wat motiveert jou precies in dit  bedrijfsstart proces. Welke kernkwaliteiten bezit jij die ten goede kunnen komen wanneer je het traject als zelfstandig ondernemer in gaat. Doe deze oefening vooral vanuit je positieve en sterke punten. Dit is meteen de basis van jouw personal branding. Zet ook je valkuilen en ontwikkelingspotentie daar tegenover. Ken jezelf!

 

Nadat je nagedacht hebt over het merendeel van deze vragen, is het verstandig jouw businessconcept verder te gaan toetsen bij iemand die zich bezig houdt met business modellen en businessplannen. Eigenlijk zijn deze vragen grotendeels de basis van een zogenaamd Business Model Canvas. Een instrument om businessconcept, strategieën en kostenplaatje in kaart te brengen. 

Een goed opgesteld businessplan zet de ideeën uiteen en geeft achtergrond over de toekomstige ondernemers die het businessconcept in de markt gaan zetten. Daarnaast wordt de financiële prognose gemaakt  om zo een risico profiel en een haalbaarheid inschattingen te maken. 

Met een businessplan kun je vervolgens naar een investeerder stappen om jouw startende ondernemerschap gestalte te gaan geven. Aan je eigen keukentafel echter alvast goed en kritisch nadenken over je idee geeft je een ‘ head- start’  en maakt van jou een goede gesprekspartner voor je verdere ‘hulptroepen’. 

Trefwoorden

  • ondernemerschap
  • businessconcept
  • businessplan
  • starten

Over de auteur

Tanya deelt graag energie om beweging en verbinding tot stand te brengen
Tanya van Wilgenburgh

Tanya van Wilgenburgh

Tanya van Wilgenburgh is freelance Ondernemers Coach en zet zich in voor het op weg helpen van starters. Tanya helpt je bij het in kaart brengen van je ideeën, een Business Model Canvas, een businessplan, SWOT analyse of marktonderzoek.

Tanya is ondernemerscoach bij Buro25

Reageren

Heb jij jezelf alle vragen al gesteld? Heb jij nog tips?